Dubbelbelastingverdrag België- Frankrijk: akkoord tussen bevoegde autoriteiten over thuiswerk verricht gedurende de Covid-19 gezondheidscrisis

Dubbelbelastingverdrag België- Frankrijk: akkoord tussen bevoegde autoriteiten over thuiswerk verricht gedurende de Covid-19 gezondheidscrisis

Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Frankrijk en België met betrekking tot de grensarbeiders in de context van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19

Overwegende dat Frankrijk en België op 15 mei 2020 een akkoord in onderling overleg gesloten hebben (Belgisch Staatsblad van 26 mei 2020, editie 1, pagina 37837) op basis van artikel 24 van de Overeenkomst tussen Frankrijk en België van 10 maart 1964 tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, zoals gewijzigd door de Avenanten van 15 februari 1971, van 8 februari 1999, van 12 december 2008 en van 7 juli 2009;

Overwegende dat de toepassing van het akkoord in onderling overleg van 15 mei 2020 op 23 juni 2020 verlengd werd tot 31 augustus 2020;

Zijn de bevoegde autoriteiten van Frankrijk en België het volgende overeengekomen:

  1. De toepassing van het akkoord in onderling overleg van 15 mei 2020 wordt verlengd tot 31 december 2020.
  2. Elke bevoegde autoriteit van de overeenkomstsluitende Staten kan het akkoord unilateraal beëindigen door daarvan kennis te geven aan de bevoegde autoriteit van de andereovereenkomstsluitende Staat. Zulke kennisgeving moet ten minste één week voor de aanvang van de desbetreffende maand worden gedaan. In dat geval houdt dit akkoord op van toepassing te zijn op de eerste dag van de desbetreffende maand.
  3. Er is overeengekomen dat voor de toepassing van paragraaf 7 van het aanvullend Protocol inzake grensarbeiders, dat aan de Overeenkomst werd toegevoegd door artikel 2 van het Avenant van 12 december 2008, de dagen waarop een grensarbeider thuis blijft, tot 31 december 2020 niet opgenomen blijven worden in het aantal dagen waarop de grenszone wordt verlaten, in toepassing van i) van b) van 7 van het genoemd Protocol.

Goedgekeurd door de ondergetekende bevoegde autoriteiten:

Voor de bevoegde autoriteit van Frankrijk

te Parijs op 24 augustus 2020

Gaël Perraud

Sous-directeur

Voor de bevoegde autoriteit van België

te Brussel op 24 augustus 2020

Piet De Vos

Adviseur-generaal