PERSBERICHT – 17/02/2020 – «Europa in onze grensoverschrijdende regio»  …

PERSBERICHT – 17/02/2020 – «Europa in onze grensoverschrijdende regio» …

PERSBERICHT

«Europa in onze grensoverschrijdende regio»

Een ontmoeting met de heer Marc BOTENGA – lid van het Europees Parlement – België – Europees Unitair Links / Noords Groen Links

 

Nu de Europese Unie nieuwe ontwikkelingen en nieuwe programma’s aankondigt, vraagt de IVR zich af wat de gevolgen van de Europese besluiten zijn, vooral voor de situatie van de grensarbeiders.

 

  • Op 19 februari 2020 zal de Interregionale Vakbondsraad (Hainaut, Nord/Pas-de-Calais en West-Vlaanderen) in het kader van een “uitgebreid” Bureau de heer Marc BOTENGA, lid van het Europees Parlement, ontmoeten om volgende punten te bespreken:

  

  • de werking van een commissie (benoeming, verslagen, onderwerpen, voortgang van een onderwerp, …) binnen het Europees Parlement;
  • Sociale zekerheid – de herziening van Verordening 883/2004, de verordening die gericht is op de coördinatie van de verschillende socialezekerheidsstelsels en die momenteel wordt herzien. In de context van de grensoverschrijdende stromen binnen onze Euregio ligt de herziening van deze verordening bijzonder gevoelig;
  • De Brexit – gezien de geografische ligging zullen onze regio en in de eerste plaats haar mobiele werknemers rechtstreeks door de Brexit getroffen worden;
  • Europese programma’s en EURES – hoewel onze IVR betrokken is bij het programma Interreg 5 France Wallonie Vlaanderen, meer in het bijzonder bij de projecten Grenzeloos Tewerkstellen en Vooruit, ondersteunen veel Europese programma’s mobiele werknemers en hun vertegenwoordigende organisaties niet (voldoende). Wij zullen nagaan in hoeverre deze programma’s kunnen worden voortgezet en zich in het voordeel van de werknemers, in het bijzonder de grensarbeiders, blijven inzetten;
  • het opzetten van ontmoetingen met de leden van het Europees Parlement.