PERSBERICHT – 19/02/2020 – «Europa in onze grensoverschrijdende regio»…

PERSBERICHT – 19/02/2020 – «Europa in onze grensoverschrijdende regio»…

PERSBERICHT

«Europa in onze grensoverschrijdende regio»

een ontmoeting met de heer Marc BOTENGA – lid van het Europees Parlement – België – Europees Unitair Links / Noord Groen Links

Op woensdag 19 februari 2020 heeft de Interregionale Vakbondsraad (Hainaut, Nord/Pas-de-Calais en West-Vlaanderen) de heer Marc BOTENGA, lid van het Europees Parlement, te Doornik ontmoet.

De heer Botenga wil de realiteit van de arbeidswereld verankeren in het Europees Parlement, iets wat volgens hem ontbreekt binnen de Europese instelling, die vaak opgesloten leeft in haar “luchtbel”. Het lid van het Europees Parlement wil de uitwisseling bevorderen tussen de bezorgdheden van de werknemers en hun vakbondsorganisaties en “dit” Europa, dat niet transparant is, niet dicht bij de mens staat en ontoegankelijk jargon gebruikt.

 Volgende thema’s kwamen o.a. aan bod:

  • De herziening van Verordening 883/2004 en de gevolgen daarvan voor het recht op werkloosheid en voor de werkloosheidsuitkering van de grensarbeiders uit onze regio’s .
  • Wat de Brexit betreft, staat het risico op sociale dumping en schendingen van de rechten van de werknemers nog steeds niet centraal in de discussies op Europees niveau; er wordt voorrang gegeven aan commerciële en economische aspecten, een houding die maar al te vaak wordt aangetroffen in het optreden van de EU.

De heer Botenga heeft belangstelling getoond voor de door de aanwezige vakbondsorganisaties geuite bezorgdheden en heeft zich ertoe verbonden het optreden van onze IVR te steunen, met name door ontmoetingen te organiseren met andere leden van het Europees Parlement uit andere fracties, om het woord van de arbeidswereld tot in het hart van het Europese apparaat te brengen.

Voor bijkomende informatie gelieve contact op te nemen met het secretariaat van de IVR:

CSIR-HNFK
Avenue des Etats-Unis, 10 bte 10
7500 Tournai
Tel. : +32 (0)69/880778 / E-mail : csi.hnfk@gmail.com