Belastingen

Welk land heft belasting op je salaris?

Je belastingsituatie wordt bepaald door de Convention Fiscale et Avenants die Frankrijk en België hebben gesloten (Convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproques en matière d’impôt sur les revenus).
Dit geldt zowel voor werknemers in de publieke of private sector als voor gepensioneerden.
Als werknemer in de privésector is het algemene principe dat je belastingplichtig bent in het land waar je werkt.
Er zijn echter uitzonderingen op deze algemene regel:

de 183-dagenregel.

Dat geldt voor mensen die in de transportsector werken en zowel in België als in Frankrijk reizen.

Dat met betrekking tot grensarbeiders voor belastingdoeleinden.

Gezien de complexiteit van het onderwerp zullen we hier alleen het algemene geval en het uitzonderlijke geval van de status van belastinggrensarbeider behandelen.
Als je je in een andere situatie bevindt, neem dan contact op met een van onze vakbondsadviseurs. Je vindt hun contactgegevens door hier te klikken.

De algemene regel is dat de heffingsbevoegdheid ligt bij het land waar de beroepsactiviteit daadwerkelijk wordt uitgevoerd:

Je woont in Frankrijk en werkt in België

Alle inkomsten uit Belgische bron (salaris, vakantiegeld, tijdelijke werkloosheidsuitkering, eindejaarspremies, ziektegeld, moederschapsuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, enz. Dit geldt zelfs als je inkomsten onderworpen waren aan de inhouding van de bedrijfsvoorheffing. De roerende voorheffing is een voorafbetaling van de verschuldigde belasting op beroepsinkomsten.

Het indienen van een Belgische belastingaangifte ontslaat je niet van de verplichting om je Belgische inkomsten ook in Frankrijk aan te geven op een specifiek formulier. Merk op dat een dubbele aangifte geen dubbele belasting betekent. Hiervoor raden we je aan de hulp in te roepen van een van onze vakbondsadviseurs.

Je woont in België en werkt in Frankrijk

Alle inkomsten van Franse oorsprong (salaris, vakantiegeld, eindejaarspremies, dagelijks ziekengeld, zwangerschapsuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.) zijn belastbaar in Frankrijk en moeten worden aangegeven bij de Franse belastingdienst. ) zijn belastbaar in Frankrijk en moeten worden aangegeven bij de Franse belastingdienst. Dit is zelfs het geval als uw inkomsten zijn onderworpen aan de inhouding van de bronbelasting.

Salarisinkomsten zijn onderworpen aan de schalen van de roerende voorheffing, maar behouden hun gedeeltelijk definitief karakter niet wanneer de belastingaangifte wordt opgesteld.

Roerende voorheffing is een techniek die vergelijkbaar is met de Belgische roerende voorheffing, d.w.z. het is een belastinginhouding door het bedrijf op het loon van de werknemer.

De roerende voorheffing (0% schijf – 12% na toepassing van de 10% aftrek) bevrijdt de belastingplichtige (die fiscaal niet in Frankrijk gedomicilieerd is) van de verschuldigde inkomstenbelasting op de bedragen die aan de roerende voorheffing onderworpen zijn geweest. Met andere woorden, het feit dat de inhouding bevrijdend is, betekent dat als je loon onderworpen is geweest aan inhouding aan de bron, er geen bijkomende belasting verschuldigd zal zijn.

In 2023 toepasselijk tarief van de bronbelasting als bedoeld in artikel 182 A van de CGI
Jaar 2023 TRANCHEBEPERKINGEN VOLGENS DE PERIODE WAAROP DE BETALINGEN BETREKKING HEBBEN
Toepasselijke tarieven Jaar
(in euro’s)
Kwartaal
(in euro’s)
Maand
(in euro’s)
Week
(in euro’s)
Dag of fractie van een dag
(in euro’s)
0% voor de fractie kleiner dan of gelijk aan 16050  Kleiner dan of gelijk aan 4013  Minder dan of gelijk aan 1338  Kleiner dan of gelijk aan 309  Kleiner dan of gelijk aan 51
12% voor de fractie Meer dan 16.050 en minder dan of gelijk aan 46.557 Meer dan 4.013 en minder dan of gelijk aan 11.639 Meer dan 1 338 en minder dan of gelijk aan 3 880 Meer dan 309 en minder dan of gelijk aan 895 Groter dan 51 en kleiner dan of gelijk aan 149
20% voor de fractie Meer dan 46 557 Meer dan 11.639 Meer dan €3.880 Meer dan 895 Meer dan 149

Voor je eerste Franse belastingaangifte moet je het formulier downloaden of naar een belastingcentrum gaan. Een van onze vakbondsadviseurs kan je helpen.
Het indienen van een Franse belastingaangifte ontslaat je niet van de verplichting om je Franse inkomsten ook op een specifieke manier aan te geven in België. Merk op dat een dubbele aangifte geen dubbele belasting betekent. We nodigen je uit om hiervoor de hulp in te roepen van een van onze vakbondsadviseurs.

LET OP:

Elke adreswijziging moet systematisch worden doorgegeven aan de belastingdienst.

De status van grensarbeider is een uitzondering op de algemene regel. Het betekent dat beroepsinkomsten belast worden in het land waar ze wonen.

Voor Belgische inwoners die in Frankrijk werken, werd het grensoverschrijdende belastingstatuut definitief afgeschaft op 01/01/2007. Deze categorie werknemers is nu onderworpen aan de algemene regel, d.w.z. ze betalen hun inkomstenbelasting in het land waar ze werken, d.w.z. Frankrijk.

Voor Franse ingezetenen die in België werken, is het statuut van de fiscale grens afgeschaft en dus niet langer van toepassing op werknemers die in België zijn beginnen werken op of na 01/01/2012. Onder bepaalde strikte en cumulatieve voorwaarden kan het grensstatuut echter worden behouden voor werknemers die in 2011 al onder deze derogatie werkten. Dit statuut wordt echter definitief en volledig afgeschaft op 31/12/2033. Neem voor meer informatie contact op met een van onze vakbondsadviseurs.

Nuttige documenten:
Lijst van gemeenten in het Frans-Belgische grensgebied
Formulier nr. 276 Voor/Grens. -2012