Homepage

Welkom

De Interregionale Vakbondsraad (IVR) – Hainaut, Nord, Pas-de-Calais en West-Vlaanderen brengt zes vakbondsorganisaties samen die aanwezig zijn in drie regio’s en twee landen. Onze taal is weliswaar verschillend, maar we spreken met één stem.

Deze stem laat zich al tientallen jaren horen om hetzelfde ideaal uit te dragen … een echt sociaal Europa!

Politieke en economische belangen mogen niet de enige basis vormen voor de Europese eenmaking … De verworvenheden van alle werknemers met of zonder werk, de sociale bescherming en de fiscale rechtvaardigheid zijn essentieel.

Vanwege zijn geografische ligging besteedt de IVR bijzondere aandacht aan grensarbeiders en gedetacheerde werknemers. De IVR is er voor jou en biedt je via zijn consulenten bijstand en informatie aan!

Op weg naar een echt sociaal Europa

 • 05.08.22

  het persbericht van het Europees Verbond van Vakverenigingen…

 • 20.06.22

  “Het leven is duur… te duur” – Manifestatie in gemeenschappelijk vakbondsfront – België 20 juni 2022…

 • 01.05.22

  Prettige feestdag op 1 mei 2022…

 • 08.02.22

  PERSBERICHT – 08/02/2022 – «21 miles…» …

 • 08.09.20

  Dubbelbelastingverdrag België- Frankrijk: akkoord tussen bevoegde autoriteiten over thuiswerk verricht gedurende de Covid-19 gezondheidscrisis

 • 07.07.20

  Bijwerken : Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Frankrijk en België met betrekking tot de grensarbeiders in de context van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19