Europese verkiezingen 2024, hun resultaten…

Europese verkiezingen 2024, hun resultaten…

Sinds 10 juni 2024, de dag na de Europese verkiezingen (van 6 tot 9 juni 2024) en ook de federale verkiezingen in België, blijft de schok aanhouden, ondanks het feit dat peiling na peiling deze opkomst van extreem-rechts voorspelde. Onze grensoverschrijdende regio is dubbel bezorgd over de bevestiging van de extreemrechtse stem in het noorden van België en deze golf in Hauts-de-France, met het Rassemblement National aan de leiding in meer dan 90% van zijn gemeenten.

Of het nu een proteststem of een steunstem is, de extreem-rechtse stem blijft, of zou dat in ieder geval moeten blijven, het teken van mislukking voor de politieke en democratische wereld, die niet gewoon wordt en ons ook niet onverschillig laat. Verontwaardiging of de les lezen kan niet de enige manier zijn om extreemrechts te bestrijden, dat zich altijd de angsten van onze samenlevingen heeft toegeëigend, niet om ze weg te nemen of op te lossen, maar om een beleid van afwijzing en willekeur te consolideren.

Op nationaal niveau, in België en Frankrijk, maar ook in andere landen waar extreem-rechts zijn stempel heeft gedrukt op de verkiezingen (Italië, Nederland, Duitsland en Hongarije), is en blijft de basis de verdeeldheid tussen iedereen in plaats van het koesteren van de waarden die ons verenigen. Op Europees niveau, en hier in het Europees Parlement, verzwakt het zijn stem, omdat de EVP-fractie (gezien de resultaten in de hele Europese Unie) in een sterke positie zal blijven, zoals tijdens de vorige zittingsperiode, om haar ultraliberale visie op te leggen die oproept tot meer handel gekoppeld aan een bezuinigingsbeleid en die in feite ver afstaat van de eisen die het EVV in zijn manifest stelt (klik hier ) en van de behoeften van werknemers, of ze nu in loondienst zijn of niet.

Dus om de opkomst van extreem rechts onder ogen te zien en ertegen te vechten, laten we solidariteit en betrokkenheid tonen en ons uitspreken voor degenen die een echt sociaal Europa verdienen.