Infobladen – Inleiding

De Conseil Syndical Interrégional Hainaut – Nord – Pas-de-Calais – West-Vlaanderen (CSIR) stelt de expertise van zijn vakbondsadviseurs ter beschikking van Frans-Belgische grensarbeiders (in loondienst of werkloos) in de vorm van infofiches.

Het CSIR is vastbesloten om het Europa te bevorderen van grensarbeiders die geconfronteerd worden met een onaanvaardbare achterstand in de Europese Unie. Daarom stelt het CSIR hen een netwerk van vakbondsadviseurs van EURES ter beschikking, die gespecialiseerd zijn op het gebied van levens- en arbeidsomstandigheden.

Informatiebladen (over belastingen en sociale zekerheid) zijn beschikbaar op deze site. Dit is slechts een eerste ontwerp van informatie. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met de vakbondsadviseur voor uw organisatie via de volgende link – klik HIER

Het CSIR beperkt zich niet tot het bieden van hulp en informatie. Het CSIR zet zich in voor het implementeren van oplossingen om belemmeringen voor het vrije verkeer van werknemers weg te nemen.

Op basis van de gegevens van het Belgische Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (INAMI), verzameld bij verzekeringsinstellingen, waren er op 30 juni 2023 39.466 inwoners van Frankrijk die in België werkten, waarvan 75% in onze regio (Henegouwen en West-Vlaanderen), en 8.391 inwoners van België die in Frankrijk werkten, waarvan 7.265 in de provincies Henegouwen en West-Vlaanderen.

Hier zijn de veranderingen in de stromen van 2007 tot nu.

Om de INAMI-gegevens te raadplegen – klik HIER

  • Frans-Belgische statistieken over inkomende en uitgaande grensarbeiders, plus cijfers voor Henegouwen en West-Vlaanderen.
  • Deze cijfers omvatten zowel werknemers als zelfstandigen.