Infofiches – Inleiding

Op het niveau van de IVR wordt een bepaalde expertise ter beschikking gesteld van de mobiele werknemers in de vorm van infofiches.

De IVR-HNFK wil het Europa van de grensarbeiders, die door de Europese Unie zwaar worden verwaarloosd, vooruithelpen. In het licht hiervan stelt de IVR-HNFK een netwerk van EURES-vakbondsconsulenten ter beschikking van de Frans-Belgische grensarbeiders (met of zonder baan), die gespecialiseerd zijn in arbeidsomstandigheden en -voorwaarden.

Op deze website zijn verschillende infofiches terug te vinden (over sociale zekerheid en fiscaliteit). Die bevatten slechts beknopte informatie. Voor meer informatie nodigen we je uit om via de volgende link contact op te nemen met de vakbondsconsulent van jouw organisatie – klik HIER.

Maar de IVR doet meer dan bijstand verlenen en informatie verstrekken. De IVR wil oplossingen aanreiken om de obstakels voor het vrije verkeer van werknemers weg te werken.

Op basis van de informatie die het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) verzamelde bij de verzekeringsmaatschappijen, stelt men vast dat er op heden 37.726 Franse burgers in België werken, waarvan 27.185 in onze regio (Henegouwen + West-Vlaanderen), en dat er 8.293 Belgische burgers in Frankrijk werken, waarvan 7.304 personen afkomstig zijn van de provincies Henegouwen en West-Vlaanderen.

Bekijk hier de evolutie van de stromen van 2007 tot 2019.

Klik HIER om de gegevens van het RIZIV te consulteren.

  • a) De Frans-Belgische statistieken van de inkomende en uitgaande grensarbeiders, met de cijfers voor Henegouwen en West-Vlaanderen.
  • b) Deze cijfers hebben betrekking op zowel werknemers als zelfstandigen.