We stand with UK’s workers and Unions…

“Wij willen onze solidariteit betuigen met de Britse werknemers” …

“2023”… het echte nieuwe begin?

“2023”… het echte nieuwe begin?

Is dit de juiste vraag? …

het persbericht van het Europees Verbond van Vakverenigingen…

het EVV (Europees Verbond van Vakverenigingen) er bij de Europese instellingen op aan de nodige maatregelen te nemen…

“Het leven is duur… te duur” – Manifestatie in gemeenschappelijk vakbondsfront – België 20 juni 2022…

“Het leven is duur… te duur” – Manifestatie in gemeenschappelijk vakbondsfront – België 20 juni 2022…

Prettige feestdag op 1 mei 2022…

Prettige feestdag op 1 mei 2022…

PERSBERICHT – 08/02/2022 – «21 miles…» …

21 mijl … Solidariteit met de vluchtelingen

Dubbelbelastingverdrag België- Frankrijk: akkoord tussen bevoegde autoriteiten over thuiswerk verricht gedurende de Covid-19 gezondheidscrisis

Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Frankrijk en België met betrekking tot de grensarbeiders in de context van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19

Bijwerken : Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Frankrijk en België met betrekking tot de grensarbeiders in de context van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19

Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Frankrijk en België met betrekking tot de grensarbeiders in de context van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19

Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Frankrijk en België met betrekking tot de grensarbeiders in de context van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19

Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Frankrijk en België met betrekking tot de grensarbeiders in de context van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19

PERSBERICHT – 19/02/2020 – «Europa in onze grensoverschrijdende regio»…

Op woensdag 19 februari 2020 heeft de Interregionale Vakbondsraad (Hainaut, Nord/Pas-de-Calais en West-Vlaanderen) de heer Marc BOTENGA, lid van het Europees Parlement, te Doornik ontmoet.