Verzet is geen misdaad – 05/10/2023

Verzet is geen misdaad – 05/10/2023

De Belgische vice-premier en minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, blijft een wetsvoorstel steunen “dat tot doel heeft justitie menselijker, sneller en strenger te maken”, ondanks de kritiek van het Federaal Instituut voor de Mensenrechten, de Hoge Raad voor Justitie, talrijke niet-gouvernementele organisaties (NGO) en het gemeenschappelijke vakbondsfront.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront en verschillende NGO’s spreken zich via de website verzet is geen misdaad uit tegen dit wetsontwerp, dat een reëel gevaar vormt voor de democratie, wijzen erop dat internationale bepalingen het stakingsrecht erkennen als een grondrecht en stellen voor dat de Belgen “hun parlementsleden aanspreken” door hen deze brief te sturen.

Daarnaast is er een oproep gedaan voor een nationale staking op 5 oktober 2023 in België.

Onze Interregionale Vakbondsraad (IVR) steunt deze actie en degenen die opkomen voor fundamentele rechten, zoals het stakingsrecht. Ter herinnering: onze IVR, die de Britse arbeiders steunde – zie de nieuws van 17 februari 2023 – was al bezorgd over dergelijke aanvallen op sociale verworvenheden en bevestigde zijn strijd voor een echt sociaal Europa.