Gelukkige 1 mei (2023)…

Gelukkige 1 mei (2023)…

1 Mei 2023 is een symbolische dag voor alle werknemers, en meer dan gewoonlijk voor die in onze grensoverschrijdende regio. Inderdaad, de huidige pensioenhervorming in Frankrijk en die in België, het in vraag stellen van de index in België, de franchisering in de retailsector, de stijging van de kosten in voeding, energie, huisvesting…  maken dat de rol en de eisen van de vakbonden essentieel blijven en dit op een gestructureerde en democratische manier voor een echt sociaal Europa.

Gelukkige 1 mei (2023)…