Mobilisatie tegen bezuinigingen, voor lonen en gendergelijkheid – Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) en de Franse Intersyndicale – 13/10/2023

Mobilisatie tegen bezuinigingen, voor lonen en gendergelijkheid – Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) en de Franse Intersyndicale – 13/10/2023

De sociale woede loopt hoog op in Europa; de werknemers worden getroffen door economische moeilijkheden, de verarming van de openbare diensten, de aanvallen op sociale verworvenheden… en steunen de vakbondsactie, met name door deel te nemen aan verschillende mobilisaties. Het Franse gemeenschappelijke vakbondsfront organiseert samen met het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) een demonstratie in Parijs op 13 oktober 2023.

Er is veel informatie beschikbaar op de website van het EVV, en meer in het bijzonder op de pagina van de campagne voor meer sociale rechtvaardigheid, waar eerdere en komende acties worden gepresenteerd, waaronder die in Parijs op 13oktober 2023, waarvoor u zich online kunt inschrijven en/of waaraan u online kunt deelnemen. U kunt ook het persbericht van de Franse gemeenschappelijke vakbondsfront raadplegen.

Onze Interregionale Vakbondsraad steunt deze demonstratie en bevestigt zijn strijd voor een echt sociaal Europa.