NIEUWSBRIEF – 1e SEMESTER 2023

NIEUWSBRIEF – 1e SEMESTER 2023

Voorwoord

De eerste helft van 2023 was zeker een druk semester voor onze Interregionale Vakbondsraad. Zo hadden we de installatie van ons nieuw Bureau voor de bestuursperiode 2023-2025, het sociale nieuws in Europa, België en Frankrijk – we komen hier nog op terug – en onze verschillende activiteiten.

Natuurlijk was en is de strijd in Frankrijk tegen de pensioenhervorming een “hot item” voor zowel Franse als Belgische vakbonden, die niet alleen hun steun betuigden en aan de zijde van de Fransen mee manifesteerden, maar ook geconfronteerd werden – of erger nog geconfronteerd worden – met een brutale uitdaging voor vakbonds- en sociale rechten. Het is gebruikelijk geworden dat politici en bepaalde bedrijven het stakingsrecht ter discussie stellen om het democratische tegenwicht van de vakbonden te destabiliseren. Ter herinnering, zowel de pensioenhervorming als de aanval op het stakingsrecht zijn het onderwerp geweest van publicaties op onze site… Hierbij de links: Mobilisatie… Frankrijk trekt zich niet terug… / We stand with UK’s workers and Unions… / Gelukkige 1 mei (2023)… / 04 april 2023 – Internationale dag van het onzichtbare werk…

____________________

IVR activiteiten

Tijdens de eerste helft van 2023 hebben de IVR en de Euresconsulenten, naast de maandelijkse vergaderingen van zijn bureau, deelgenomen aan verschillende activiteiten of deze zelf georganiseerd. De meest in het oog springende waren de commissies van 1 en 30 juni, die respectievelijk de koopkrachtcrisis en de pensioenen in de Europese Unie, België en Frankrijk behandelden. Ons IVR werd ook vertegenwoordigd door Nadine Van Hove (Euresconsulent, FGTB-vertegenwoordiger bij de IVR) op het “grensoverschrijdend tewerkstellingsforum” in Armentières op 1 juni. De leden van het Bureau waren ook betrokken bij verschillende “Frans-Belgische” initiatieven en andere die verband houden met het Europees Vakverbond (Coördinatiecomité IVR, antwoorden op verschillende vragenlijsten, enz.)

____________________

Commissie – De « koopkracht» – 1 juni 2023

Vanaf het begin van deze bijeenkomst beweerden de aanwezige experts dat “koopkracht” vanuit een “economisch” standpunt niet bestaat ; Matthieu Méaule (Economist / Senior Advisor – ETUC (European Trade Unions Council) , Thomas Greuse (Economist – studiedienst  – ACV-CSC) en Nicolas Postel (Economist / Onderzoeker – Université de Lille) hebben hun argumenten naar voren gebracht, ondersteund door cijfers, om aan te tonen dat de problemen, en niet “het probleem” van de “koopkracht”, die een impact hebben op de uitgaven van de werknemers divers zijn: de belastingdruk, de hoge kosten van huisvesting, energie, voeding, gezondheid, onderwijs enz. Deze experts hebben er ook op gewezen dat veel politieke argumenten, zoals het spookbeeld van de schuldenlast, de vicieuze cirkel van “hogere lonen = hogere inflatie”, het belastingbeleid en de globalisering van de markten (energie, voeding, enz.) te simplistisch zijn. Daarnaast heeft een studie van de CFDT, gepresenteerd door Perrine Mohr (Secretaris-generaal – CFDT Hauts-de-France), over de inflatie in de regio Hauts-de-France de bezorgdheid benadrukt, met name over de gevolgen voor de werkgelegenheid van werknemers. Aan het einde van de commissie kwam het volgende gevoel naar boven : de kwestie van loonsverhogingen moet worden aangepakt, aangezien de huidige inflatie voornamelijk wordt gevoed door de accumulatie van winsten, dat de regulering van markten die verband houden met diensten / essentiële goederen geen taboe mag zijn en dat fiscale rechtvaardigheid geen utopie maar een vereiste moet zijn. Geconfronteerd met een dergelijke crisis moeten we een eenvoudige vraag beantwoorden: in wat voor soort samenleving willen we leven? En we moeten onze beleidsvoerders eraan herinneren dat schulden een middel zijn om investeringen in de toekomst te financieren, zelfs nog meer in het licht van sociale en ecologische uitdagingen.

______________________

Commissie – « Pensioenen…In de Europese Unie, België en Frankrijk »  –  30 juni 2023

Een volledige dag over “Pensioenen… in de Europese Unie, België en Frankrijk” was een gelegenheid voor onze IVR en zijn leden om een beter inzicht te krijgen in de complexiteit en diversiteit van pensioenstelsels, te beginnen met de Europese Unie, uitgelegd door Henri Lourdelle (Europese Federatie van Gepensioneerden en Ouderen – Expert Adviseur en Coördinatie van dossiers). Dit werd gevolgd door presentaties over de situatie in België en Frankrijk, respectievelijk door Patrick Feltesse (Mouvement Ouvrier Chrétien – Socio-economisch adviseur) en Didier Louvet (CGT – Secretaris van de Fédération des Services Publics). Didier Louvet’s aanpak was gebaseerd op feiten met een vakbondsbril op dat weerklank vond bij de aanwezigen en in het debat van Marc Botenga, lid van het Europees Parlement (België – PTB) over “de toekomst van de pensioenen in de Europese Unie”. Dit debat sloot de commissie af en herinnerde ons eraan dat we opnieuw geconfronteerd worden met maatschappelijke keuzes, andere financiële belangen dan die van de werknemers en een vaak te korte termijnvisie in de politieke wereld.