04 april 2023 – Internationale dag van het onzichtbare werk…

04 april 2023 – Internationale dag van het onzichtbare werk…

Schijn bedriegt soms, althans zo lijkt het, vooral wanneer we voor het eerst horen over “onzichtbaar werk”, 04 april is hieraan gewijd. Het is een niet zo’n bekende term die verwijst naar de uren werk die niet officieel erkend en vooral niet betaald worden. Het staat dus ver af van het oorspronkelijke idee om het in verband te brengen met “verborgen” werk.

In onze samenleving zijn het opnieuw de vrouwen die hiermee te maken krijgen; het gaat meestal om taken die verband houden met het gezinsleven (het zorgen voor je kind, schoonmaken, maaltijden bereiden, hulp aan bejaarde ouders, enz.) of soms om de hulp die “gratis” wordt verleend bij de beroepsactiviteiten van de echtgenoot of een familielid. Dit “onzichtbare werk” is dus een van de grondslagen van de geestelijke belasting waarmee veel vrouwen naast hun echte beroepsactiviteiten worden geconfronteerd.

Dit thema aansnijden en er een internationale dag aan wijden is een extra gelegenheid, naast die van 08 maart over de rechten van de vrouw, om degenen die maar al te vaak met dit “onzichtbare” werk worden geconfronteerd, te belichten en solidair te maken.