“2023”… het echte nieuwe begin?

“2023”… het echte nieuwe begin?

Is dit de juiste vraag? 2023 zal ze hopelijk kunnen beantwoorden, de enige zekerheid is dat dit nieuwe jaar er een zal zijn van een drukke sociale agenda, het jaar dat een belangrijk keerpunt voor iedereen zou kunnen betekenen, het jaar dat de vele moeilijkheden voor werknemers zou moeten bevestigen, in feite het beladen met meerdere vragen en obstakels.

Bovendien is onze / uw Interregionale Vakbondsraad (IVR) zich hiervan ten volle bewust en bereidt zich al voor om dit te bespreken, hierover te reflecteren en zich te organiseren rond verschillende thema’s die van invloed zijn op het dagelijks leven; zoals “koopkracht”, werkgelegenheid in onze grensregio, pensioenen, “Brexit” en openbare arbeidsbemiddelingsdiensten.

Om dit te doen, zullen het bureau van de IVR en zijn voorzitter – onlangs verkozen voor de termijn 2023-2025 – zich mobiliseren om samen met u te blijven werken aan een “echt sociaal Europa”.

Een gelukkig jaar 2023 voor jou,